Đội ngũ nhân sự

Các văn phòng đại diện ở nước ngoài

Các văn phòng đại diện ở nước ngoài

Vidogroup được thành lập văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng ra các nước Đông Dương, Bạn đang ở đâu trên thế giới không quan trọng. Đội ngũ...

Các văn phòng đại diện trong nước

Các văn phòng đại diện trong nước

Vidogroup có các văn phòng đại diện tại các thành phố lớn ở Việt Nam: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, Phú Quốc.

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Chúng tôi xác định con người của chúng tôi là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Chúng tôi cam kết hoạt động để phát triển song song với sự phát...

Đăng ký nhận bản tin

Các thông tin về đầu tư, các chiến dịch khuyến mãi và giảm giá của các sản phẩm thuộc tập đoàn sẽ được gửi đến hộp thư của quý khách.